Overig nieuws (niet over MVV)

15 jan 2020 10:01
Jacques
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 3354
Meer
Overig nieuws (niet over MVV) #1621
Interessant verhaal over Dordrecht in de VI. Overwegen om zelfs de licentie in te leveren ondanks dat ze schuldenvrij zijn, vanwege gebrek aan toekomstperspectief aangezien de gemeente de boel tegenwerkt. Wat dat betreft herkenbaar verhaal.

Bron: www.vi.nl/pro/het-uur-u-nadert-in-dordrecht-is-er-nog-hoop

Het uur U nadert in Dordrecht: is er nog hoop?

09.45 uur

Door Chris Tempelman

Achtergrond
De maand januari is van cruciaal belang voor FC Dordrecht. Het voortbestaan van de club staat op het spel. Het toekomstperspectief van de nummer laatst in de Keuken Kampioen Divisie hangt overduidelijk af van het wel of niet doorgaan van de stadionplannen.

Algemeen directeur Hans de Zeeuw van FC Dordrecht begint er zijn betoog mee en herhaalt de woorden tijdens het interview enkele malen. ‘Ik wil af van het verhaal dat wij financieel niet gezond zijn’, zegt hij met stemverheffing. ‘We zouden makkelijk drie, vier jaar door kunnen gaan zoals nu. Geen enkel probleem. Er is echt geen acute dreiging. Maar wat is het perspectief? Waar is de stip aan de horizon? Zonder stadionplan is die er niet. Dan moeten we ons echt afvragen hoe we verder moeten.’ De stip aan de horizon, precies elf keer komt de kreet terug in het ruim een uur durende betoog van De Zeeuw. De ontknoping van een hoofdpijndossier nadert, de toekomst van Dordrecht is in het geding.

In november verschenen de eerste berichten dat Dordrecht weleens de volgende bvo kon worden die de licentie moet inleveren. De nuance ontbrak veelal, maar de berichtgeving was wel alarmerend. Dordrecht valt niet direct om, maar of De Schapenkoppen toekomst hebben is de grote vraag.
Gemeente

Deze maand moet er duidelijkheid komen. De gemeente Dordrecht lijkt de bvo niet te willen helpen, er rest slechts een laatste kans om het college te overtuigen. Afgelopen week en komende week vertellen de verschillende partijen nog één keer hun visie op het verhaal en dan volgt er op 28 januari een besluit. ‘Wij moeten de publiciteit zoeken, ons verhaal vertellen, mensen meekrijgen. Het is nu tijd om zieltjes te winnen. De overige stakeholders, sponsors, vrijwilligers, iedereen, we moeten allemaal achter elkaar staan. En ik merk al dat het gebeurt. Uitstralen dat we honderd procent bestaansrecht hebben. Er is perspectief, zeker door hoe het allemaal is gegaan bij de gemeente. Ik ben bereid om overal te gaan zitten. Dordrecht is een kleine speler – dat weet ik ook wel – maar ik wil alles proberen wat in me zit om dit voor elkaar te krijgen. De gemeente moet kleur bekennen. Heel eerlijk, ik zit hier niet voor mezelf en voor mijn ego. Als ik morgen moet verdwijnen en dat is goed voor de club, prima, dan ben ik weg. Nu kan ik de club niet in de steek laten, niet op dit moment. Ik vecht, zeker tot eind januari. Die stip moeten we zien. Als de uitkomst positief is, dan trekken we een fles champagne open en anders moeten we ons echt afvragen: Hoe nu verder?’

Maar heeft de gemeente nu de deur keihard dichtgesmeten of is er nog een kier? ‘Een kier of niet, wij moeten hem open krijgen. Er zijn vragen gesteld vanuit de commissie. Raadsleden zijn niet goed genoeg geïnformeerd. Wij hebben afgelopen week het plan van alle kanten opnieuw toegelicht. Op 15 januari is het dan een bespreekstuk in de raad. Dan volgt er een inhoudelijk antwoord. Ik ga ervan uit dat er een motie wordt ingediend en dan volgt er een stemming op 28 januari. Dan moet de raad zich uitspreken, dan is het ja of nee. De 28ste zouden wij moeten weten of de gemeente wil helpen of dat ze de stekker uit Dordrecht wil halen. Dan moeten wij onze conclusies trekken, ons beraden wat we willen. Ik wacht af, ik ga nu niet in op plan B of C. Ik ga nu vol voor ons verhaal, omdat ik overtuigd ben van het hele verhaal. Er is geen speld tussen te krijgen. Zij kunnen niet zeggen dat ze dingen niet hebben geweten. Dan hebben ze hun werk niet gedaan.’

De beweringen dat FC Dordrecht al jaren financieel ongezond is, blijven op de achtergrond telkens terugkeren. De Zeeuw ontkracht ze. ‘Dat we financieel ongezond zijn, vind ik veel te ver gaan. Wij kunnen ook een spelersgroep van vijf ton op de been brengen. Twee of drie man schenken een tonnetje, is dat dan financieel wanbeleid? Jij kunt mij ook een tonnetje geven voor een spits. Dat is schenken, het is geen schuld. Met de term het onder controle hebben kan ik goed leven. Als we dat laatste stukje schuld ook kwijt zijn, dan kunnen we pas zelf de broek op houden. We weten waar we mee bezig zijn, dat is heel wat anders dan ongezond zijn. De situatie is niet nijpend. We voldoen aan alles richting de KNVB, bij de belasting hebben we geen schulden. We hebben een liquiditeitsprobleem, zoals zo veel bvo’s dat hebben. Daar moet je mee omgaan. Ik geef toe dat we wat tekortkomen, maar je kunt ook zeggen dat als je een begroting maakt, je meevallers en tegenvallers hebt. Daar kun je niet op begroten. Wij houden onszelf niet voor de gek. Wat wij eventueel tekortkomen is afgedekt. Dat is al jaren zo. Geldschieters staan garant voor een klein verlies. Als mensen zeggen dat Dordrecht altijd problemen heeft gehad, stel ik als tegenvraag: Hoeveel geld is er vanuit de gemeente naar Dordrecht gegaan? Dan neem ik het zelfs op voor mijn voorgangers. De gemeente heeft zich nooit geïnteresseerd voor Dordrecht. Het is kretologie. We hebben het altijd gedaan met wat er was. En ja, de basis is smal. Dat geef ik toe. Daarom werken we zo hard.’

Dat de stadionperikelen samenvallen met de slechte prestaties van Dordrecht dit seizoen werkt niet in het voordeel van de club. De Zeeuw beaamt dat. ‘Je hoeft mij echt niet uit te leggen dat we meer steun gehad hadden als we in het linkerrijtje zouden staan, dat snap ik. We hebben er voldoende geld in gestoken, het is een momentopname. Wij onderkennen dat we het dit seizoen sportief niet goed hebben gedaan. Dat durf ik best te zeggen. We hadden zeker vier, vijf plekken hoger moeten staan. Daarom hebben we ook Harry van den Ham aangesteld als technisch manager. We moeten zorgen dat we van die laatste plek komen, nu en volgend seizoen. We gaan geen onverantwoorde dingen doen, maar ik wil niet als laatste eindigen. Maar ook hier geldt: wat heb ik er nu aan om hard te werken als je toch weet dat je niks kunt bereiken? Die schaduw hangt over alles heen. We moeten zelf prikken om die zonnestralen door die wolken heen te krijgen.’

Het wel of niet krijgen van een nieuw stadion is allesbepalend. De stip aan de horizon die er moet komen. Het dossier is vuistdik, de hoeveel tijd en energie die er van alle kanten is ingestopt is bewonderenswaardig. En toen was daar eind 2019 ineens het rapport dat de toekomst van Dordrecht in twijfel trok. ‘Het rapport overviel ons. We hebben er geen inzage in gehad. Ik snap niet dat dat niet eerst is gedeeld met ons. Er speelt meer, dat heb ik altijd heel stellig gezegd. Als wij verdwijnen, komen hier waarschijnlijk woningen. Het is politieke onwil, er worden spelletjes gespeeld. Stel nu dat wij iemand kunnen vinden voor onze huur voor een periode van meerdere jaren. Voor die drie ton. Dan zeggen ze: Ja, dat is eigenlijk niet genoeg. Met dit rapport, met die raadsbrief is de deur keihard dichtgesmeten in ons gezicht. Daarom ben ik zo verbijsterd.’
De Zeeuw schetst de tijdlijn, haalt mails tevoorschijn en heeft bij tijd en wijle moeite zijn emoties te bedwingen. ‘Wij hebben vorig jaar november ons commerciële plan ingediend bij de gemeente. Met de financiële onderbouwing erbij. Wij kwamen er achter dat we 6,5 miljoen euro moesten uitgeven voor het stadion. Een prima start om verder te kunnen. Door de berekeningen bleek dat we er maar een ton op vooruit gingen op het veld. Je kunt jezelf voor de gek houden, maar je moet realistisch kijken. Moeten we dit geld uitgeven?, was de vraag. Met in het achterhoofd dat je ooit kunt degraderen. Het is een stuk risicoberekening. De conclusie was dat het alleen maar kon op een andere manier. Met een supermarkt erbij, geld genereren. Dan konden we vijf ton meer overhouden. Dat is verantwoord, dan kun je aan middenmoot KKD denken. Daar waren we naar op zoek.’

Er was echter tegenwind vanuit het college. ‘Twee wethouders en de interim manager sport zeiden dat het qua bestemmingsplan lastig werd met die supermarkt. Waar een wil is is een weg, denk ik dan. Maar oké, er was geen politieke wil. Sterker nog, aan tafel hoorde ik drie dingen. Waarom niet lokaal in plaats van met een Rotterdamse partij, waarom niet maatschappelijk financieren en maak het plan groter voor het hele sportpark. Dan kunnen we erachter gaan staan. Dat was een toezegging, een belofte. Het college wil niet voor een bvo garant staan, maar wel voor zorg, onderwijs en breedtesport. Mag een besparing voor de gemeente – omdat breedtesport is afgedekt – dan naar de bvo, dat soort vragen kwamen op. Er is niets toegezegd, wel is er beloofd na te denken. Ik wil een stadion waar 24/7 reuring is, niet voor één wedstrijd in veertien dagen. Kun je die huisvesting voor breedtesport, onderwijs en zorg dan maatschappelijk financieren? Daar kwam een ja op. Die aanpassing hebben we gemaakt. Op verzoek, hè. Waarom zou ik iets doen voor de gemeente met een sportpark, als het mij niet zou zijn gevraagd? Ik zit er namens FC Dordrecht en zit er voor de toekomst van Dordrecht. Ik zou dat toch niet uit mezelf hebben gezegd? Wij hadden een heel goed plan. De reactie was dat als je het zo en zo doet er kans van slagen is. Eigenlijk is de conclusie dus dat mij iets gevraagd is waarvan men wist dat het niet kon.’

De Zeeuw kan zijn teleurstelling nog altijd moeilijk een plek geven. ‘Tussentijds zijn we vier keer terug geweest bij het college. De gemeentesecretaris bevestigde dat we door konden met het onderzoek. We hebben alles gedaan wat de gemeente heeft gevraagd. Daarom ben ik gigantisch verbaasd, verbijsterd. Ik zat in het buitenland en kreeg een stukje doorgestuurd uit De Telegraaf. Eindconclusie van het rapport van Eelco Derks van Stadium Consultancy is dat wij kunnen omvallen. Het nare was dat ik dat onderzoek en dat rapport helemaal nog niet had gezien. Er is iets gelekt waarop ik moest reageren zonder dat ik het had gezien. Er staat dat er geen toekomst is, omdat ze het bestemmingsplan niet willen veranderen. Onwil dus. Maatschappelijk financieren zou niet haalbaar zijn. Dan komt het bedrag van zeventien miljoen naar buiten, maar dat is niet het complete verhaal. Tussen de vijf en zes miljoen zou voor het stadion zijn. Je moet het wel goed lezen.’

De kans op een negatief antwoord eind januari blijft bestaan. ‘Wij willen vooruit kunnen kijken. Stappen maken op een verantwoorde manier. Daar hebben we absoluut een accommodatie voor nodig. Kijk naar Heracles Almelo. Daar zou de gemeente ook eens naar moeten kijken. Ik voel me best besodemieterd, ja. Uiteindelijk moet je eerlijk zijn, dan ga ik zelf ook denken: Als jullie nu echt niet willen, laten we dan schuldenvrij de licentie inleveren. Wij willen optrekken met de gemeente. Ik kan niks met het verleden, ik zit hier pas vier jaar. De ambtenarij heeft dit plan omarmd en positief advies aan de gemeente gegeven. Voor het eerst ooit. “Dit is kansrijk”, zeiden ze. En het college wijst nu op een akkoord waarin staat dat ze geen garantstelling geven. Daar schermen ze nu mee. Ik ben er zelf helemaal niet mee gekomen. Zij hebben het mij gevraagd. We doen wat ze vragen en datzelfde college zegt dan: “We doen niet mee”. Dan snap ik het niet meer. Niemand snapt het nog.’

De strijdvaardige houding van De Zeeuw is opmerkelijk en bewonderenswaardig. ‘Ik heb nog steeds vertrouwen in een goede afloop. Ik geef nooit op. Ik heb twee keer op het randje van de afgrond gestaan met bedrijven van me. Ik heb geen ego, ik ben trots als ik iets bereik, maar het interesseert me geen reet als het ten koste van mij moet gaan. Ik geef alles om dit te laten slagen. Ik heb leren overleven, ik moet en ik zal. Het is compensatiegedrag. Ik vind het oprecht fantastisch om kinderen te zien sporten. Maar ik vind het schandalig wat er gebeurt in Dordrecht met sport. Dat maatschappelijk financieren vind ik schitterend. We willen iets neerzetten voor iedereen. Wat wij hier al hebben betekend… En deze gemeente wil hier de stekker uit halen… Of geen medewerking verlenen. We zijn besodemieterd. Maar ik geef nooit op. Nooit! Deze mooie club, een cultclub, groter maken dan zij is, dat is mijn drive. De gemeente zou supertrots moeten zijn dat ze een van de 32 gemeentes met een bvo zijn. Ik val in herhaling. Als ze echt niet willen, dan niet. Er zijn mensen die de club willen kopen. Dat is echt waar, er is voorzichtig geïnformeerd. Maar ik ga nergens op in, hè. Er komt een moment dat je daarover gaat nadenken. Dat is na 28 januari. Dan moet je kijken wat je kunt doen. Dan wil ik schuldenvrij de licentie inleveren, als eerste bvo ooit. Of verkopen. Wij weten dat als we dat moeten doen, je een stuk van je identiteit kwijtraakt. Is dat het waard?, dat is de vraag. Ik wil er alles aan doen om deze mooie club te behouden, ik ben strijdbaar. Als ik er niet had gezeten, had de club misschien al niet meer bestaan. Ik ben een beetje naïef geweest misschien, de eerste twee jaar waren niet leuk. Maar nu gaat het me echt aan het hart.’

De onzekerheid duurt nog even voort. ‘Eind januari moeten we eerlijk zijn tegen elkaar. Je afvragen of het nog wel zin heeft als de gemeente helemaal niets doet. Dat is het moment, dan pas. Stel dat we horen dat het nog twee of drie jaar gaat duren voordat het stadion er gaat komen… Als ik het maar weet, want dan is daar die stip.’

You're never as good as everyone tells you when you win, and you're never as bad as they say when you lose.
De volgende gebruiker (s) zei dank u bokkesprongen, jehjao

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

25 feb 2020 12:02
Jacques
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 3354
Meer
Overig nieuws (niet over MVV) #1622
www.vi.nl/nieuws/jong-az-en-almere-city-...oor-systeemfout-knvb

Dus toen vorig seizoen Go Ahead tegen ons een speler opstelde die eigenlijk niet mocht spelen, hoefde die wedstrijd niet opnieuw, maar nu bij Jong AZ wel? Ik snap heus wel dat het verschillende zaken zijn, maar dit steekt toch een beetje.

You're never as good as everyone tells you when you win, and you're never as bad as they say when you lose.
De volgende gebruiker (s) zei dank u MVVke, Schapendonk, middenstip, Tuor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

26 feb 2020 11:25
De_Lange
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 428
Meer
Overig nieuws (niet over MVV) #1623
Ik denk als mvv iets meer druk had gezet vorig seizoen de wedstrijd ook over was gespeeld. Alleen durfde de club dat niet aan onder het mom van we willen de knvb niet tegen ons in het harnas jagen.
Heb het nooit begrepen deze stelling en de knvb doet toch wat ze wil, daar heeft dergelijk iets echt geen invloed op
De volgende gebruiker (s) zei dank u Jacques, jehjao

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

26 feb 2020 19:51
Tuor
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 403
Meer
Overig nieuws (niet over MVV) #1624
Belangrijk verschil in deze is dat er in dit geval een fout door de KNVB zelf is gemaakt, in het geval van ons is de fout gemaakt door de dienstdoende scheidsrechter, die op eigen houtje besliste dat Go Ahead een speler mocht laten invallen die niet op het wedstrijdformulier stond. Dat is vervolgens gegooid op een technische fout in de app (hoewel aangetoond is dat dit niet het geval was), zoals bekend puur gebaseerd op de herinnering van vierde official Robin Hensgens uit Landgraaf. Die wist immers maanden later zeker dat de bewuste speler voorafgaand aan de wedstrijd wel op het formulier stond, en vervolgens er blijkbaar op onverklaarbare wijze van verdwenen is.

De KNVB had hierdoor een makkelijke escape, in plaats van een diepgaand onderzoek te doen naar het handelen van scheidsrechter Bax en zijn vierde official Hensgens kon men op deze manier makkelijk de hele kwestie afkaarten. Indien men dit niet had gedaan zou dat betekend hebben dat de integriteit van zowel Bax als Hensgens ter discussie had moeten worden gesteld, dat de geloofwaardigheid van deze twee personen in het spel zou komen en wellicht sancties hadden moeten volgen. Daar heeft de KNVB zich niet aan willen branden, ondanks dat een duidelijke schending van de regels had plaats gevonden. Dit alles is wel een verschil met het geval van Almere, waar de fout bij de KNVB zelf ligt. Neemt overigens niet weg dat er duidelijk met twee maten gemeten wordt. Ongetwijfeld is in de zaak MVV-Go Ahead ook enige druk gezet vanuit het scheidsrechtersgilde. En het lijkt me duidelijk dat dit geval heel anders was opgepakt als niet MVV maar Ajax of Feyenoord dit had aangespannen.

Toch is het misschien maar beter dat MVV de zaak destijds heeft laten rusten. Je kunt zulke dingen nooit hard maken, maar scheidsrechters zijn natuurlijk altijd bij machte samen 'wraak' te nemen. Het is puur een gevoelskwestie hoor, maar ik heb na het geval van Egmond in 2007-2008 maandenlang het idee gehad dat bizar veel 50-50 beslissingen in ons nadeel werden gefloten. 
De volgende gebruiker (s) zei dank u Frank Salemans, Jacques, bokkesprongen

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

27 feb 2020 08:14 27 feb 2020 08:14 door Jacques.
Jacques
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 3354
Meer
Overig nieuws (niet over MVV) #1625

Tuor schreef : maar ik heb na het geval van Egmond in 2007-2008 maandenlang het idee gehad dat bizar veel 50-50 beslissingen in ons nadeel werden gefloten. Inclusief een knietje van Van den Ban in de halve finale play offs uit bij RKC... Als de scheids daar niet voor gefloten had, waren we wellicht gepromoveerd en wie weet, voetbal is een raar spelletje, waren we inmiddels het Heracles van het zuiden of zoiets. Kans is natuurlijk niet groot, gezien het casino-beleid van Goumans/Jongen en consorten zou promotie enkel een jaartje uitstel van het volgende bijna-faillisement geweest zijn. Maar je weet het niet.

You're never as good as everyone tells you when you win, and you're never as bad as they say when you lose.
De volgende gebruiker (s) zei dank u Frank Salemans, Tuor, itsman

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

27 feb 2020 13:05
De_Lange
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 428
Meer
Overig nieuws (niet over MVV) #1626
Ik snap precies wat jullie bedoelen en snap ook wel de redenen. Echter door deze angst van waarschijnlijk niet alleen onze club, blijft de voetbalbond in de onaantastbare positie zitten. Het is jammer dat je niet iedereen dezelfde kant opkrijgt anders zou je eens een duidelijk statement kunnen maken
De volgende gebruiker (s) zei dank u Tuor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

19 mrt 2020 14:50
MVV4life
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 1601
Meer
Overig nieuws (niet over MVV) #1627
Op verzeuk vaan OpaDieHard.
Fout in de DDL, EK in 1796....

Iech bin lid vaan Veer Zien MVV! Diech toch ouch?
Neet? Meld diech daan noe aon: www.veerzienmvv.nl/
100% veur de eige club!
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u MVVke, Jacques, Boer458

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

08 apr 2020 19:51
Aswin
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 515
Meer
Overig nieuws (niet over MVV) #1628

Iech bin lid vaan Veer Zien MVV! Diech toch ouch?
Neet? Meld diech daan noe aon: www.veerzienmvv.nl/
100% veur de eige club!

Geen donateur, maar toch willen bijdragen?
www.veerzienmvv.nl/doneer/

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

09 apr 2020 09:23 09 apr 2020 09:24 door Jacques.
Jacques
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 3354
Meer
Overig nieuws (niet over MVV) #1629

Aswin schreef : www.nu.nl/voetbal/6043586/standard-luik-...traken-licentie.htmlAangezien er toch een BeNeliga gaat komen, is dit het juiste moment voor een fusie tussen Standard en MVV. Zo blijft Standard op niveau spelen. Standard heeft plannen om het stadion grondig te verbouwen, want dat is verouderd. Voor De Geusselt geldt natuurlijk hetzelfde. Dit kunnen we mooi combineren: de eerste drie jaren speelt de fusieclub in Luik waar de verbouwing niet doorgaat, daarna komt de fusieclub te spelen in een plek tussen de twee steden in. Gronsveld-Noord bijvoorbeeld, aan de snelweg, veel bedrijvigheid voor de commerciële mix. Ideaal. Futuristisch hagelnieuw stadion met 40.000 plaatsen, inclusief 15.000 staanplaatsen. Naam van de club? Die gaat spelen onder de nieuwe naam "Maastricht Visé en Verder", in de volksmond logischerwijs afgekort tot MVV. Clubkleuren van beide clubs zijn al hetzelfde. Het internationale teken van de verbinding, een vijfpuntige ster, zal op de borst staan.


Ik maak er een flauw grapje van, maar wij hebben natuurlijk geregeld spelers uit het Luikse te huur of gewoon onder contract. Ik verwacht dat Standard in beroep wel in de eerste klasse A mag blijven (omdat ze het benodigde geld in de tussentijd ergens vandaan toveren). Maar stel dat ze echt teruggezet worden, en ze zouden bepaald niet de eerste club in België zijn, dan kan dat ook voor ons gevolgen hebben. Zowel positief (spelers komen wellicht wat liever naar ons omdat wij - tijdelijk - op hoger niveau spelen en wellicht wat meer kunnen betalen) als negatief (Standard zal fors in de begroting omlaag gaan - en dus meer op spelers uit de eigen jeugd vertrouwen, die jeugd komt dan niet meer naar ons). Interessante tijden.

You're never as good as everyone tells you when you win, and you're never as bad as they say when you lose.
De volgende gebruiker (s) zei dank u Roei baank, Tuor, jovkle

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

09 apr 2020 10:25
bokkesprongen
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 490
Meer
Overig nieuws (niet over MVV) #1630
Standard- Liege is te groot om om te vallen is de trost van Wallonie dat laat de politiek niet toe ..


In Nederland valt Fc Twente ook niet om is het al te groot voor .
De volgende gebruiker (s) zei dank u opadiehard, jovkle

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

07 juni 2020 14:57 07 juni 2020 14:58 door Strucht.
Strucht
Gold Boarder
Gold Boarder
Berichten: 164
Meer
Overig nieuws (niet over MVV) #1631
Wat leesvoer vanuit Almere. Zit wel een kern in wat wij allemaal niet goed doen. Het blijft toch opmerkelijk dat Almere een speler uit onze achtertuin haalt, en wij weer ouderwets zaakwaarnemers afbellen en mensen uitnodigen om op proef te komen bij de eerste trainingen, dit lijkt mij 1 van de eerste zaken wat moet veranderen!

ACHTERGROND
Almere City FC timmert aan de weg. Letterlijk en figuurlijk. De verbouwing van het Yanmar Stadion is in volle gang en met Teun Jacobs (36) is er een jonge technisch manager aangetrokken om ook op sportief vlak de zo gewenste stap vooruit te maken.
Met Teun Jacobs duiken we in de materie van de totstandkoming van een transfer op technisch vlak. Van scouten naar het daadwerkelijk binnenhalen van een speler. Jacobs is open over zijn werkwijze en gunt ons een inkijkje in het proces zoals dat bij Almere City verloopt.
Maar eerst een introductie van de van de KNVB afkomstige jonge Brabander, die 140 kilometer van huis zijn ambitie als technisch eindverantwoordelijke bij een profclub aan de slag te gaan uitgerekend in Almere verwezenlijkt. Of misschien moeten we wel zeggen: júíst in Almere. Daar waar ambitieus zijn een verplichting is, waar historie geschreven dient te worden, simpelweg omdat er nog geen historie is. Als Jacobs als een volleerd opzichter een rondleiding geeft door de bouwval, wijst hij de ruimte aan waar zijn kantoor gaat komen. ‘Tegenover de trainerskamer, korte lijnen houden’, legt hij uit. Even later lopen we de trap op en toont hij een veel grotere ruimte. ‘Die laat ik altijd met opzet zien, dit wordt het kantoor van algemeen directeur John Bes. Om de verhoudingen even duidelijk te maken.’
Jacobs zegt het lachend, hij voelt zich zichtbaar thuis bij de club waar hij sinds 1 januari in dienst is. ‘Technisch manager of technisch directeur, het doet er niet toe hoe je het noemt. Het gaat erom wat je doet, hoe je je visie overbrengt en hoe je de club verder kan helpen.’ Met zijn 36 jaar is Jacobs een rookie, maar hij denkt klaar te zijn voor de stap. Het is geen toeval dat hij en Almere City elkaar gevonden hebben. De kernwaarden van de club zijn genoeglijk bekend. Jong, ambitieus en eigenwijs. ‘Ik vind mezelf jong, ben waanzinnig ambitieus en best wel een beetje eigenwijs’, erkent Jacobs. ‘Wat dat betreft is de match volledig verklaarbaar. Het klinkt mooi, maar het is ook echt zo.’
WAANZINNIG
In de zoektocht naar een opvolger voor Robert Maaskant kwam algemeen directeur Bes uit bij Jacobs. ‘Die klik was direct waanzinnig’, noemt laatstgenoemde het. Het leek voor de voormalige jeugdcoach en ex-hoofd opleiding van NEC het juiste moment de stap te maken. ‘Ik heb altijd geroepen dat mijn rugzak inmiddels wel vol zat. Ik was er misschien wel aan toe, maar daar kom je pas achteraf achter. Het was niet zo dat ik extreem op zoek was, maar toen de mogelijkheid zich voordeed, ben ik me erin gaan verdiepen. Ik heb twee andere mogelijkheden gehad, maar dat voelde niet goed van beide kanten. Ik ben relatief jong, heb geen achtergrond als betaald voetballer en heb misschien een wat beleidsmatige kijk op voetbal, dat maakt het wellicht lastig om overal te kunnen werken. Voor mijn gevoel is mijn keuze beperkt. Ik ben de afgelopen zes jaar bij alle clubs binnen geweest vanuit mijn managementfunctie technische zaken bij de KNVB. Dat geeft je een idee over waar je wel en niet wilt werken. Dat lijstje niet is vele malen groter dan het lijstje wel.’

Thibaut Lesquoy bij zijn presentatie met Teun Jacobs. 'Een voorbeeld van een jongen die onder de radar bleef, maar aan de oppervlakte kwam door ons systeem.'
‘Ik heb altijd ambities gehad, maar je moet weten wanneer je er klaar voor bent. Bij NEC was ik jeugdtrainer en wilde ik hoofd opleiding worden vóór mijn veertigste. Dat werd ik toen ik 25 was. Toen ik bij de KNVB zat, had ik wel in mijn hoofd dat ik rond mijn 45ste ergens technisch verantwoordelijk wilde zijn. Ook dat is sneller gegaan. Dat is niet per definitie goed of slecht, ik had heel duidelijk een planning voor mezelf. Ergens eindverantwoordelijk zijn voor het voetbaltechnische gedeelte, dat past bij mij. Ik heb een visie over hoe je dat volgens mij moet invullen. De kans in Almere kwam en aan een picknicktafel hier op het terrein hebben John en ik ons eerste gesprek gevoerd. Daarna volgde een aantal meetings en zijn we ervoor gegaan.’
‘Het gevoel is goed, omdat hier een plan ligt. Het bekende vijfjarenplan. Elders was wel een idee, maar geen plan. Als ik naar het technische verhaal keek, zag ik heel veel goede dingen en ook veel verbeterpunten. Ik heb niet direct mijn visie aan iedereen verteld, maar mijn mening gegeven als ernaar werd gevraagd. Ik kom hier niet om zaken anders te doen, maar om zaken béter te doen. Ik heb met iedereen een uur gesproken, gevraagd wie ze zijn, wat er hier goed gaat en wat er beter moet. Daar kwamen interessante dingen uit.’
'Ik ben de afgelopen zes jaar bij alle clubs binnen geweest vanuit mijn managementfunctie technische zaken bij de KNVB'
Het samenstellen van de selectie is een belangrijke opdracht. Met Jacobs kijken we naar het stappenplan richting een transfer. Hij heeft zijn visie over hoe zo’n traject zou moeten werken. ‘Niet de waarheid of de enige manier, hè’, haast hij zich te zeggen. ‘Iedereen moet het vooral op zíjn manier doen. Ik oordeel niet over andere werkwijzen. Vooral dóén, zeg ik altijd. Het gaat er volgens mij om dat je voor jezelf verantwoordt wat je doet. Onderweg een bevestiging krijgen dat je op de goede weg bent, dat je de juiste afslag te pakken hebt, is fijn.’
Almere City wil naar de Eredivisie, niemand in Flevoland die daar geheimzinnig over doet. Komend seizoen wordt een belangrijke graadmeter. De selectie moet dusdanig zijn dat promotie een realistisch doel is. Jacobs bevestigt het en noemt direct zijn stokpaardje: ‘Nul procent excuusruimte geven.’ Vrij vertaald: aan alle randvoorwaarden voldoen om spelers zo goed mogelijk te laten presteren. En als het dan niet lukt, is er dan gefaald? ‘Ik praat niet in als-termen’, countert Jacobs. ‘Altijd kritisch naar jezelf en elkaar zijn, dat hoort erbij. Maar niet vooraf al roepen dat als iets niet lukt, het niet goed gegaan is.’
Bij de coachwissel van afgelopen seizoen (het ontslag van Robert Molenaar en de aanstelling van assistent Ole Tobiasen als interim) was Jacobs zijdelings betrokken. ‘Niet bij de wissel zelf, daar kon ik niks van vinden. Ik vond wél dat ik bij de oplossing betrokken moest worden. Al snel werd duidelijk dat de club vond dat ze met Ole een geschikte kandidaat in huis hadden. Eerst hebben we afgesproken dat op tijdelijke basis te doen, zodat ik de ruimte kreeg om te kijken of we verder wilden gaan. Een ideale periode om Ole te leren kennen. Het bleek een match, we vullen elkaar aan. Zijn achtergrond heb ik niet, hij die van mij niet. We staan open voor elkaars achtergrond, dat maakt het bijzonder werkbaar.’
'Misschien kom ik soms over als een heel theoretische man, maar het vinden van de juiste speler is echt geen abracadabra'
De technisch manager klapt zijn laptop open en licht een tipje van de sluier op. ‘Ik ga je laten zien hoe wij hier werken. Let niet op de namen en de bijbehorende opmerkingen, het gaat om het proces.’ Dat is in volle gang, in een voetballoze periode. ‘We waren drie maanden bezig met elkaar en dan gebeurt er iets verschrikkelijks in de wereld. Dat maakt het wel tot een bijzondere start. De tijd die we nu benutten, hadden we niet gehad als het seizoen op een normale manier was verlopen. We hebben het vrij snel benoemd als een voordeel. Dan hadden we dit proces óók doorlopen, maar was de focus van bijvoorbeeld de trainer en de rest van de technische staf, die dan nog volop in het seizoen hadden gezeten, anders geweest. Zij hadden minder tijd kunnen besteden aan de zoektocht naar de juiste speler.’
Wat is de juiste speler? Ook Jacobs stelde zich die vraag. Hij klikt wat documenten open om duidelijk te maken hoe hij te werk gaat. ‘Het allerbelangrijkste vinden wij dat je werkt vanuit het concept hoe je wilt voetballen. We hebben met elkaar gediscussieerd over spelprincipes. Dat zijn heerlijke voetbaldiscussies. Ook voor mij. Misschien kom ik soms over als een heel theoretische man, maar dit is echt geen abracadabra. Het is een praktisch document, essentieel in het hele verhaal. Als je weet hoe je wilt voetballen, weet je naar welke spelers je moet kijken. En daarbij pinnen wij ons niet vast op een systeem. Dat vind ik niet interessant, het gaat om spelprincipes.
‘We hebben wel een voorkeur uitgesproken voor 4-2-3-1, omdat je dan de meeste ruimte hebt om alle type spelers kwijt te kunnen. In het moederdocument staat alles beschreven. Een doelstelling per positie en op welk deel van het veld je wat verwacht van een speler. Het is niet ingewikkeld, eigenlijk zelfs vrij logisch. Het geldt bovendien voor de jeugd tot en met het eerste. Zo kijken wij als club naar voetbal. Dat betekent wat voor onze manier van spelen. Dat is de basis.’

TAAL VAN DE WETENSCHAP
Die basis is een noodzakelijk houvast. ‘De scouting was hier redelijk traditioneel, daar zag ik wel mogelijkheden tot verbeteringen. Wij willen gebruikmaken van data-science om niet-opgemerkte talenten te vinden, spelers die bij ons passen. Anders zijn dan anderen. Iedere club vist in dezelfde cijfers, data-wetenschap maakt het mogelijk in een andere vijver te vissen zonder kwalitatief in te leveren.’ Werken richting een transfer op deze manier heeft ook nadelen. ‘Voldoende data hebben en structuur aanbrengen in die data is noodzakelijk. De taal van de wetenschap moet aansluiten bij die van de mensen op het veld, de essentiële voetballink noem ik dat.’
Jacobs ging puzzelen en vond een opzet. ‘Welke waarde geef je aan bepaalde statistieken? Is elke pass of balverovering even belangrijk? In de individuele acties van een speler zit veel meer informatie dan dat er over het algemeen wordt gebruikt. Je hebt een goal, een assist, een steekpass, maar die pass waar de uiteindelijk succesvolle aanval begint, díé is belangrijk. Het toekennen van waarden helpt je gerichter te zoeken.’ Zo ontstaat een algoritme dat bij de club inmiddels ondersteunend is in het scoutingproces. ‘Ik noem het de Almere City-kijkwijzer. Spelers die door het algoritme zijn beoordeeld, komen op een lijst met potentiële aankopen. Zo’n vijftien spelers per positie heb je dan, dat zijn jongens die door hun data de gewenste Almere City-speler genoemd kunnen worden. En je hebt extra informatie over specifieke kwaliteiten.’
De volgende stap is videoscouting. ‘De verzamelde gegevens en het algoritme specificeren het zoeken naar beelden. Dan brengen we de opties terug naar vijf of zes. De videoscout zoekt de beelden erbij en koppelt die aan de speler. Die beelden bekijken we met elkaar. Je krijgt een beeld van wat je in de data las. “Er zit een goeie kop op”, hoor ik scouts weleens roepen. Ik snap wat ze bedoelen, maar met zo’n uitspraak kan ik niks. Dan wil ik via data zien waarom dat zo is. Als je dan de beelden ziet, begrijp je die conclusie. Scouten doe je in mijn optiek niet op onderbuikgevoel. Als anderen dat wél doen, moeten ze dat vooral doen, maar ik wil beredeneerd zien waarom je iemand moet willen hebben.’
'Dankzij data-wetenschap kun je in een andere vijver vissen zonder kwalitatief in te leveren'
De Belgische linksachter Thibaut Lesquoy is de eerste voetballer die op deze wijze in Almere kwam bovendrijven. ‘Een speler van Dudelange in Luxemburg. Een voorbeeld van een jongen die onder de radar bleef, maar aan de oppervlakte kwam door ons systeem. Een voltreffer, we waren snel overtuigd.’ Jacobs legt uit dat het voortraject leidt tot een specifieker vervolg. ‘Via videoscouting bepalen we wie we live aan het werk willen zien. Dat is nu even lastig, maar meer beelden zoeken is een alternatief. Van zes spelers ga je terug naar drie, om die live te bekijken. Ik ga ook naar trainingen. Het is meer dan alleen cijfertjes. Die zijn ondersteunend, niet leidend; je wilt iemand ook zien. Hoe reageert hij op aanwijzingen op een training? Hoe uit hij zich?’
RYAN KOOLWIJK
‘Karakters bij elkaar zetten blijft een onzekerheid. Je hebt een idee, maar weet nooit helemaal zeker of het werkt. Daarnaast onderzoek je de haalbaarheid. Waar heb je geloof in? Wij richten ons met de data die we hebben op niveaus waar we daadwerkelijk kunnen handelen. Je moet je plek op de ladder wel kennen. De Belgische Tweede Klasse, de Duitse Derde Bundesliga, Luxemburg hoogste niveau; dat soort competities. Ryan Koolwijk is een mooi voorbeeld. Hij zou niet haalbaar zijn, maar ik heb er vanaf het begin in geloofd dat dat echt kon. Ook een speler die ouder is, maar zich nog wil en kan ontwikkelen. En een voorbeeld van een voetballer die gelooft in het verhaal, die de kansen ziet, die van belang kan zijn voor de jongeren. Wij geloven erg in een mix van spelers. Ik denk heel graag in combinaties. Koppeltjes maken, spelers die elkaars spel kunnen beïnvloeden bij elkaar zoeken. Koolwijk heeft ook bepaalde facetten níét, die moet een ander dan aanvullen.’


Aanwinst Ryan Ryan Koolwijk. 'Hij is wat ouder, maar wil en kan zich nog ontwikkelen.'
Het plan dat Jacobs met een speler heeft, maakt hij zijn target duidelijk. ‘Als Ole en ik met een speler zitten en hem duidelijk maken waarom wij hem willen, laat ik zo’n jongen beelden zien. Van acties van hem die wij graag zien, maar ook van mindere momenten. Verbeterpunten tonen en aangeven dat we daarmee aan de slag willen. Een plan maken om beter te worden. De speler moet ook aangeven hoe hij dat wil bereiken. Hoe gaat hij zorgen dat er meer uit te halen valt? En dan kom ik terug op mijn stokpaardje: geen excuusruimte geven. Als een speler aangeeft iets in voeding te willen doen, dan sturen we hem naar de diëtiste. Wil hij slapen of extra trainen, dan regelen we dat. Wij beschikken hier over alle faciliteiten en die gebruiken we om het maximale uit een speler te krijgen.’
De werkwijze is duidelijk, maar resultaat zal het niet altijd hebben. ‘Spelers maken hun eigen keuze, in overleg met hun begeleiding. Van mij mag een zaakwaarnemer of een ouder bij het gesprek zitten, hoor. Kunnen ze zien hoe wij het aanpakken. Komt de speler uiteindelijk niet, dan mag hij die adviezen van ons gratis meenemen. Geen probleem, dat waarderen ze. Ik had een bepaalde speler van een Eredivisie-club heel graag willen hebben, ik dacht ook dat het haalbaar was. We hadden met hem gesproken en het gevoel was goed, maar uiteindelijk besloot hij voor zijn kans in de Eredivisie te gaan. Even goede vrienden, prima argumentatie ook van hem. Maar hij en zijn zaakwaarnemer complimenteerden ons met de manier waarop we ons werk hadden gedaan, ze waren onder de indruk. Het effect daarvan moet je niet onderschatten. Zo’n speler vertelt dat, die zaakwaarnemer weet dat, de voetballerij is een kleine wereld.’
Hoe zit het met de overredingskracht die Jacobs af en toe nodig zal hebben om een transfer rond te krijgen? ‘Natuurlijk is het balen als een speler niet voor jou kiest, maar het moet honderd procent goed zijn. Bij twijfel moet hij het niet doen. En als wíj twijfelen, moeten we ook nee durven zeggen. Dat is het moeilijke bij transfers doen. Ik heb daar natuurlijk nog weinig ervaring in, maar ik vind dat je moet absoluut overtuigd moet zijn. Je moet het naar jezelf toe kunnen
verantwoorden. Alles aan gedaan, jammer dat het niet gelukt is. Zo is het soms.’

TOEKOMSTPLAATJE
Bij het overtuigen kan Almere City inmiddels een toekomstplaatje tonen. ‘Dat helpt zeker, ambitie uitstralen werkt altijd. Je laat spelers de club zien. Zo’n verbouwing is natuurlijk mooi. Zien ze direct dat ambitie hebben niet alleen bestaat uit praatjes. Je moet spelers gewoon eerlijk vertellen wat hier gaande is. Ik snap dat een buitenstaander dat niet ziet. Almere is een club met weinig historie, maar dat is ook een voordeel. Hier is niemand die zegt dat het vroeger zo en zo werd gedaan en dat dat goed ging, dus dat we dat wéér zo moeten doen. Dat is bij veel clubs een valkuil, hier moeten we de historie met z’n allen nog maken. Dat zijn mooie teksten, maar het is ook zo. Als de handtekening staat, is dat het moment dat je tevreden kunt terugkijken op de inspanningen die je ervoor hebt moeten doen. Maar het is gelijk ook het startpunt om met de speler aan de slag te gaan.’
Almere City heeft inmiddels Lesquoy, Koolwijk en Oussama Bouyaghlafen binnen, meer nieuwelingen zullen volgen. Valt er snel nog meer transfernieuws vanuit Flevoland te verwachten? ‘Er lopen wat dingen, we voeren gesprekken’, zegt Jacobs voorzichtig. ‘Voordat de voorbereiding begint, moet 95 procent klaar zijn. Ik geloof niet in lastminute-deals. Al zal de huidige periode met veel vrije spelers op de markt daar misschien iets aan kunnen veranderen. Het heeft in elk geval niet mijn voorkeur. We hebben met elkaar bewust gezegd dat we gaan voor wat we nu kunnen krijgen. Misschien is er straks een speler vrij die je liever had gehad, dan hebben we pech.’

Bron: VI

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.364 seconden